Landsbygdsmöte 2020

Årets landsbygdsmöte har hållits i begränsad omfattning på grund av Coronaläget på Åkerby Herrgård. Till hösten kommer det att kallas till en extrastämma, (troligtvis i november) för att behandla propositioner och inkomna motioner Till ordförande, på ett år, valdes Anders Persson. Här kommer en kort presentation av honom  Jag heter Anders Persson och är 51 […]

Landsbygdsmöte 2020 Läs mer »