Styrelsen för Landsbygdspartiet oberoende lokalavdelning i Borås  2015-11-04

Anna Karlsson tillförordnad ordförande från 2017-02-16

Ola Johansson, sekreterare
Intresseområde bl.a.: Hållbar odling, biologisk mångfald

Anna Karlsson, kassör
Intresseområde bl.a.: Avreglering av vindkraften, småskalig djurhållning

Martin Svensson, ledamot
Intresseområde bl.a.: Rovdjurspolitik, jakt- och vapenlicensfrågor

Kontakta styrelsen via mail boras@landsbygdspartiet.org