Vi har inte någon lokalavdelning igång i ännu i Göteborg. Men vi har en engagerad kontaktperson.

Har förstått att det finns ett antal personer här i Göteborg som är medlemmar i Landsbygdspartiet oberoende. För min del tycker jag det vore trevligt om vi kände till varandras existens. Kanske finns det t.om. intresse, för några av oss, att träffas under mer informella former som att t.ex. ta en fika ihop på något av Göteborgs caféer.

Med vänlig hälsning
Lars Jirvén
goteborg@landsbygdspartiet.org