Nu börjar vi planeringen för en lokalavdelning  i Göteborg. Vi har två engagerade kontaktpersoner. Hör av dig till dem för en första träff, kanske under mer informella former som t.ex.  en fika ihop på något av Göteborgs caféer.

Med vänlig hälsning

Lars Jirvén
Tel. 031 – 14 29 43 alt. 0723 – 27 95 22
Eva Fägerskjöld
Tel. 0705 – 74 86 20