Styrelsen 2022

Bo Segerheden

Ordförande

Peter Larsson

Sekreterare

Jonas Burgedahl

Kassör

Bert Cedergren

Ledamot

Sebastian Hedman

Ledamot

Tore Karlsson

Suppleant

Lasse Hagman

Suppleant

Nils Jakobsson

Revisor

Margareta Larsson

Revisorsuppleant

Björn Ahlgren

Valberedningen sammankallande

Marina Cederblad Segerheden

Medlemsansvarig/ Webbansvarig