Styrelsen 2022

Bo Segerheden

Ordförande

Margareta Larsson

Kassör

Bert Cedergren

Ledamot

  Roger Pettersson

  Ledamot

   Cecilia Hejdenberg

   Suppleant

   Nils Jakobsson

   Revisor

   Björn Ahlgren

   Valberedningen sammankallande

   Marina Cederblad Segerheden

   Medlemsansvarig / Webbansvarig / Adjungerad Sekreterare