I media

Landsbygdspartiet syns i media! 2019-04-23 ATL Fjällbondekulturen bör klassas som riksintresse  2019-04-20 Tidningen Härjedalen  Kräver att översiktsplan arbetas om – rennäringen gynnas ensidigt  2019-04-19 Tidningen Härjedalen  Landsbygdspartiet höjer sparkravet – 300 kommunanställda måste bort: ”Det ska inte behöva ta tio … Fortsätt läsa I media