Skrivelser som rör Landsbygdspartiet oberoende Härjedalen, tidigare Härjedalspartiet.

 

2016-01-04 Skrivelse till CBD’s sekretariat i Montreol angående att Sverige inte lever upp till sitt åtagande om biologisk mångfald och kulturers bevarande.  Engelsk version.