I Jämtland finns ännu ingen färdigbildad länsavdelning. Intresserade kan kontakta Hans Boström  hans.bostrom@landsbygdspartiet.org 070-3478555  för mer information!