Helt rätt att beskatta sjukvårdsförsäkringar

Regeringen och Vänsterpartiet räknar med att tillföra 1 miljard till sjukvården i offentlig sektor genom att börja förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar nästa år. Det är hög tid att kritikerna erkänner att jämlik sjukvård är bra och att största möjliga valfrihet inte alltid är bäst.

Det var nödvändigt att sätta stopp för det skenande tecknandet av privata sjukvårdsförsäkringar och istället reflektera över de många fördelar som finns med hur vi lagt upp vården i Sverige.

Den 8/6 kom New York Times ledarsida till vissa centrala slutsatser runt marknadsliberal och privat sjukvård med inriktning på mediciner, nämligen att: ”människor som är beroende av mediciner förtjänar en bättre bild av vad det är dom betalar för”.

Alltså, den privata sjukvården är inte bara ojämlik – den kostar mycket och driver på i riktning mot användning av nya dyra mediciner som inte är ordentligt utprovade. Det som kostar allra mest sker till desperata patienter som sätter sitt sista hopp till sådant som ibland tangerar att vara kvacksalveri.

Det är hög tid börja se fördelarna att i Sverige har vi satt vissa begränsningar i valfriheten och hur man kan använda sin plånbok.

Man måste först gå till vårdcentralen för att få en eventuell remiss till en specialist. Allt detta gör att vi vid närmare eftertanke har en ganska bra evidensbaserad och effektiv sjukvård. Vården i offentlig sektor kan för den skull aldrig bli billig. Att värna om solidaritet, offentlig sektor och att förmånsbeskatta en halv miljon svenskar som tänker osolidariskt kring framtidens vård är ett första steg mot utfasning av de privata vårdförsäkringarna.

Mikael Sterner (LPo), Sävsjö

Publicerad: Smålands Dagblad / Vetlanda Posten 2018-06-21

Länk: https://www.nytimes.com/2018/06/08/opinion/drug-approval-cutting-prices.html