Regeringen borde välkomna att ägande stannar i Sverige

Dominerande ställning inom massmedierna är ett begrepp som utvecklats väldigt mycket de senare åren. S-regeringen förargar sig på ett närmast löjeväckande sätt över att Telia vill köpa TV4 av Bonnier som inte kommer ha råd möta konkurrensen. Regeringen borde välkomna att ägandet av TV4 stannar i Sverige.

”Stockholmsmedierna” ägnar sig väldigt lite åt landsorten och de perspektiv som kommer fram i TV4 och SVT är mycket likriktade. I Almedalen springer samma politiska elitfolk mellan de olika redaktionerna för att ge ett exempel på hur snäv rapporteringen blir, trots att man säger sig spegla mångfald.

Småpartier är heller inte välkomna i Stockholmsmedierna. De slår verkligen vakt om befintliga maktstrukturer över 4-procentsspärren. Så vem som äger dem är i vart fall ingen större fråga bry sig om på landsbygden. Våra perspektiv och värderingar kommer inte fram i Stockholmsmedierna ändå.

Vill man ge demokratin en skjuts i rätt riktning är det nu läge smalna av hela SVT ordentligt, låta kommersiella Telia driva TV-utvecklingen i Sverige framåt och istället satsa mer på public service Sveriges Radio lokalstationer. Det är också angeläget att reformera reglerna för presstöd så att vi säkerställer att landsortstidningarna finns kvar i framtiden och att prenumerationerna inte blir en klassfråga vem som har råd vara informerad. Regeringen borde agera för helt andra mediemål än fokusera på vem som dominerar inom marksänd TV, som faktiskt är gårdagens distributionsform.

Mikael Sterner (LPo), Sävsjö

Publicerad: Smålands Dagblad / Vetlanda-Posten 2018-08-01