Risker med gemensam överförmyndarverksamhet

Höglandets Kommunalförbund förbereder en sammanslagning av de ingående kommunernas överförmyndarverksamhet. Kommunpolitiker har ofta ett uppseendeväckande bristande intresse för frågorna och det blir nästan aldrig någon debatt eller respons på sådant som rör Överförmyndaren. Som tidigare socialdemokrat i Sävsjö vet jag hur motigt det varit väcka frågeställningar.

Landsbygdspartiet oberoende anser att det borde finnas förutsättningar att även i framtiden granska årsräkningar i Sävsjö och slå vakt om en decentraliserad liten organisation.

Sker det ändå förändringar efter valet är det viktigt slå vakt om den gode mannens närhet till sin huvudman. LPo vill visserligen se att statusen på uppdrag kopplade till Överförmyndaren höjs och professionaliseras. Men detta får inte ske på bekostnad av kontakten människor emellan. Att den hjälpbehövande får ett besök varje månad och att det finns kvar en rent social dimension på det här uppdraget är mycket angeläget. Det går i klartext inte ha gode män som på distans förlitar sig uteslutande på tjänstemännens utredningar runt en individ.

Genom att ha föreslagit höjda grundarvoden till gode män så tror vi att fler som bor i Sävsjö kommun kan tänka sig ta sådana här uppdrag. LPo har även betonat att det är viktigt att anslå rikligt med pengar till utbildning av gode män. Det bedöms dock tveksamt om LPo får några gehör. Det finns från vår horisont betraktat risker med ointresserade politiker och en större överförmyndarverksamhet.

Mikael Sterner (LPo), Sävsjö

Publicerad: Smålands Dagblad / Vetlanda Posten 2018-06-09