Välkomstkontrakt för migranter

Landsbygdspartiet oberoende anser att regeringen måste ta ett tydligare ansvar för att migranter som kommer till Sverige förstår och accepterar vilka lagar och regler som gäller här. Därför har vi formulerat ett välkomstkontrakt som migranterna måste läsa igenom och skriva under innan de kan söka asyl här.

Nedan följer ett förslag som vi vill att regeringen ställer sig bakom och inför snarast.

”Välkommen till Sverige!

Bästa migrant. Vi hälsar dig välkommen till Sverige. Vi ska efter bästa förmåga se till att du får mat och tak över huvudet, vilket vi hoppas att du ska uppskatta, då du flytt från krig och elände.

Vi ska göra vårt bästa för att du så snart som möjligt får besked om du får stanna. Sverige är ett relativt glesbefolkat land, så plats finns, dock inte obegränsat med bostäder. Däremot är våra ekonomiska resurser begränsade och kostnaden för flyktingmottagandet har passerat gränsen för vad vi som land klarar av.

När du som migrant kommer till Sverige så förväntas du även anpassa dig till det svenska samhället och snabbt lära dig språket. Detta innebär naturligtvis inte att du behöver förändra hela dig själv, mångkultur berikar även samhället i Sverige. Men våra lagar och principer behöver du rätta dig efter. Vår ambition är att du ska hitta ett arbete så snart som möjligt, så att du kan försörja dig och eventuella barn.

Här i Sverige har vi en syn på alla människors lika rätt och värde som måste respekteras. Detta innebär bland annat att kvinnor och män är jämställda och har samma rättigheter och skyldigheter. Vi har religionsfrihet, vilket innebär att alla har rätt att ha sin tro. Men om den tron strider mot lagen, så är det Sveriges lag som står överst. Kan du inte respektera och acceptera detta, så är du inte välkommen till vårt land.

Kanske har du för avsikt att återvända till ditt hemland när situationen där lugnat ner sig? Men oavsett vilket, så måste du acceptera svensk lag.

Här nedan kan du skriva under att du accepterar detta och att du kommer respektera svensk lag, alla människors lika värde och att lagen står över din trosuppfattning och eventuella familjetraditioner om dessa krockar med svensk lag. Gör du inte det kommer du att kunna utvisas.

Med vänlig hälsning Sveriges statsminister.” Slut på brevet.

Claes Littorin (LPo)

Publicerad: Dala-Demokraten 2016-02-10

Publicerad: 2018-04-26