Stöd LPo! Ditt bidrag gör skillnad

Vi bedömer oss ha en del sympatisörer som kan vara villiga att lämna ett extra bidrag till länsförbundet för att stödja verksamhetens utveckling. Även utan styrelsearvoden kommer länsförbundet få en del kostnader.

Vårt länsförbunds ekonomi är på sådant sätt att för varje medlem i LPo erhåller vi 50 kr, men för att kunna utvecklas är vi beroende av frivilliga bidrag.

Org. nr: 802515-8513

Bankgiro: 723-0758 (LPo Jönköpings länsförbund)

PayPal / Bankkort

 


Foto: Tobias Albinsson