Uppluckra inte markägandet

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) har ett partiprogram med tung sakpolitisk prägel. Vi som engageras inom partiet har på olika sätt vår anknytning till landsbygden och sätter därför dess bästa i första rummet. Att vårt parti växer kraftigare nu än tidigare är en reaktion på vad ”intellektuell miljövänster” har fått göra i regeringsställning med Socialdemokraterna.

En sådan jurist som utredde förhållanden inom skogen meddelade i Almedalen att hon ifrågasatte privatpersoners rätt att få äga skog. Kort därefter fick hon lämna uppdraget som utredare men detta blottade för offentligheten djup konflikt i synen på en relativt stark privat äganderätt och kommersiellt skogsbruk, mellan intellektuell miljövänster och traditionell socialdemokrati. Statsminister Löfven har regerat Sverige dugligt, samtidigt har han varit i en riktig rävsax med Miljöpartiet som är LPo:s motpol.

Tidningen Dagens Industri slår i sin ledare 20/2 fast att: ”det redan är svårare att använda skogen för finansiering. … då den blivit en tillgång som när som helst kan utsättas för något som liknar konfiskation”.

Som boende i Sävsjö kommun med mycket skogsbruk men också industrier med många arbetstillfällen som tillvaratar skogens råvara motsätter jag mig helt att privatpersoners ekonomiska värden får slås i spillror.  Markägandet skall inte uppluckras och vi ska inte fortsätta att utvecklas i riktning mot att bli en skoglig nationalpark styrd från storstan.

Avslutningsvis, jag lärde känna min bygd genom samtal med väljare i en valstuga förra valrörelsen. Socialdemokratins regeringssamarbete med MP spås inte gå S ostraffat förbi i Sävsjö kommun.

Mikael Sterner

Publicerad: Smålands Dagblad / Vetlanda Posten 2018-02-24