Vi värnar om kroniskt långtidssjuka

Situationen för de kroniskt långtidssjuka belyses alltför sällan av politikerna. Sverige erbjuder dem en mycket god vård och de ska vara tacksamma för att det finns en offentligt finansierad sjukvård utan behov av privata sjukförsäkringar.

Men ekonomin för den här gruppen är idag kärv. Det rör sig om väldigt låga sjukersättningar och/eller pensioner. De kroniskt långtidssjuka ska upp i tre olika högkostnadsskydd – för mediciner, sjukresor och patientavgifter. Detta kan ju tyckas lågt om det ställs mot vad en privat försäkringslösning hade kostat. Men det är ju trots allt så att det som de får ut av det offentliga systemet också är lågt eller rent ut sagt alltför lågt.

Annat kostar också, politikerna är väldigt snåla när de räknar på sådant som matlevnadsnormen. Kalkylerna man har på mat hänvisar uppenbarligen till lågpris importerad mat som är framställd med sämre djuromsorg och högre mängd antibiotika än produktionen i Sverige. Det är ett svek mot landsbygden.

Landsbygdspartiet oberoende har för ögonen de kroniskt långtidssjuka och deras mycket kärva ekonomiska situation. Vi delar statsministerns oro för att framtidens välfärd kan stå hotad av den på förslag skenande medlemsavgiften till EU. Olikt de etablerade partierna driver vi därför frågan om att hålla en ny folkomröstning om medlemskapet och att lämna EU.

Mikael Sterner (LPo), Sävsjö

Publicerad: Smålands Dagblad / Vetlanda Posten 2018-05-30