För mer information kontakta interimsstyrelsen på   kalix@landsbygdspartiet.org

Ordförande Johan Pettersson tel: 073 844 69 56
Sekreterare Mattias Johansson, tel: 073 057 93 20
Kassör Brittinger Lidman, tel: 070 355 54 23