Interimsstyrelsen bildad 2016-10-14 består av:

kalix-johan-pettersson2
Ordförande Johan Pettersson, tel: 073 844 69 56

kalix-mattias-johansson
Sekreterare Mattias Johansson, tel: 073 057 93 20

kalix-brittinger-lidman
Kassör Brittinger Lidman, tel: 070 355 54 23

För mer information kontakta oss på   kalix@landsbygdspartiet.org