Landsbygdspartiet oberoende i Malung-Sälens kommun har utarbetat ett lokalt partiprogram inför valet 2018.

Denna första version har utformats utifrån de synpunkter som antagits vid partiets styrelsemöten i Malung-Sälen.

Du kan läsa hela det lokala partiprogrammet här

Det finns många kommunal frågor vi vill arbeta med, LPo Malung-Sälen är partiet för dig som vill vara med att bygga Malung-Sälens kommuns framtid.
* Vi vill arbeta för att få en ärligare och rättvisare kommun där samma rättigheter och skyldigheter ska gälla alla i kommunen.
* Alla ska ha ”råd” att bo kvar och åldras i vår kommun.
* Besparingar ska ske, där det påverkar minst.
* Vi måste sluta låna!!

LPo Malung-Sälen samlar människor med olika politiska tillhörigheter i partiet, allt för kommunens bästa där praktiska lösningar går före ideologiska låsningar.

DET BÄSTA FÖR HELA KOMMUNEN

Det rikstäckande partiprogrammet för Landsbygdspartiet oberoende riksorganisation kan du läsa här!