lokalt-partiprogram

 

Klicka här för att ladda ner partiprogrammet

Arbetet med Partiprogram

Vi vill inte att partiprogram skapas av en styrelse och presenteras på en websida. Vi vill utgå från den enskilda människan och lyssna på vilka frågor som är viktiga i kommunen.

På mötet 2021-08-14 togs det första steget i denna process. Vi hade ett diskussionsmöte i Gärdås/Jägra bystuga där allmänheten var inbjuden att berätta vilka frågor dom anser vara viktiga.
40 personer deltog med stort engagemang. Deltagarna kom från Lima, Malungsfors, byarna utmed älven ned till Malung, Öje och Yttermalung.

Frågor som deltagarna tycker är viktiga:

Skola, barnomsorg
• Byskolora är viktiga! Skolan bör decentraliseras. Nära skolor skapar trygga barn som blir trygga vuxna.
• Se över hur skolan drivs och sköts, det måste finnas pengar till lärare och personal i skolan.
• Barn tillåts vara barn längre i små skolor.
• Nu finns en oro bland föräldrar och barn som inte vet hur skolgången kommer att bli i höst.
• Oroliga föräldrar skapar oroliga barn. Kan man fråga föräldrarna om de vill betala för att byskolorna ska vara kvar?
• Barnen ska hysas in i baracker som inte är anpassade för verksamheten. Hur mycket kostar det att driva dessa baracker? Hur kommer de att anpassas till verksamheten?
• Besparingsprogrammet måste följas upp – hur bra blev det?
• Locka hit privata skolaktörer som vill driva byskolorna.
• Fråga att ställa politikerna: nu ska Tingshuset bli tomt och kommunens tjänstemän ska flytta till andra lokaler. Om baracker duger åt barnen borde de duga även åt vuxna – kan kommunen kanske ta barackerna så kan barnen flytta in i Tingshuset?

Vård, omsorg
• Äldrevården måste fungera bättre än den gör idag.
• Tystnadskulturen måste bort. Förslag på förbättringar ska tas till vara.
• Sjukresor fungerar dåligt, det skapar otrygghet.
• Sjukvården i Lima är obefintlig. Här finns lokaler som nu ska bli förskola. Är behovet av förskolor större än av vård?
• Antalet korttidsplatser sjukstugan är neddraget från 15 till 7 platser (fattade jag rätt här?), de platserna räcker inte till behovet.
• Det saknas växelvårdsplatser, där brukares anhöriga får avlastning i sin tunga vardag.
• Mora har dragit ner på antal vårdplatser, det påverkar även Malung.
• Det är 6 månaders kö till plats för särskilt boende, vilket är en katastrof för de som har behovet.

Framtidstro / övrigt
• Vindkraften måste stoppas. Kommunen bör bli en vindkraftsfri kommun.
• Vi kan skapa en hållbar miljö och bör göra det här.
• Vi har massor med orörd natur och vi kan använda den på ett hållbart sätt.
• Kommunens namn är vilseledande. Förslag på namn: Övre Västerdalarnas Kommun
• Flygplatsen – vad händer med den?
• Nya genomfarten av väg 66 genom Risätra är dragen på helt fel ställe. Nu är det för sent att göra något åt det, men i framtiden måste processer som denna även involvera de boende.
• Vi ska inte använda den lilla åkermark vi har till vägar och industriområden.
• Naturupplevelser skapar inflyttning.

Demokrati
• Demokratin är den viktigaste frågan av alla. Invånarna behöver få insyn och medbestämmande.
• Svågerpolitiken måste bort. Kommunens policy ska genomsyras av transparens och en vilja att lyssna på medborgarna.
• Invånarna måste få vara delaktiga i målbilden och vart kommunen styr.
• Nyhetsbevakningen i kommunen fungerar dåligt. Hur kan den bli bättre?
• Inför medborgarförslag och lyssna därmed på invånarna.
• Ta upp medborgarförslag till diskussion i KF

Jobb, företagsamhet
• Företag bör välkomnas till kommunen. Hur arbetar man för att locka företag?
• Kommunen ska inte bedriva / konkurrera med stuguthyrare eller andra verksamheter.
• Turismen är viktig för oss alla. Den kan utvecklas i oändlighet, här kan skapas många små företag som kan växa.
• Vi måste hänga på naturturismen. Nu!
• Det fattas lokaler som passar små företag i kommunen. Många företag som redan finns i kommunen kan leva och växa med bra lokaler.

Trygghet
• Kommunens polis bör synas i samhället. Vara närvarande där människor rör sig.
• Droger är ett problem i Malung som man måste ta itu med.
• Kommunen bör stötta / involvera sig i kvinnojouren som behövs.

Kulturen
• Kulturskolan / Musikskolan bör prioriteras. Inte alla unga rider eller spelar fotboll.
• Ett samhälle utan kultur är inget bra samhälle.
• Det finns många gamla hus och byggnader i kommunen, vi bör ställa i ordning hus, bo i dem och använda dem. Gynna inflyttning.
• Fäbodkulturen måste tas till vara och gynnas. Vi ska vara rädda om den historia vi har.

Ekonomi
• Hur stor andel av de kommunala avgifterna som invånarna betalar borde betalas av turister? Kan man ta ut avgifter av turisterna som gynnar kommunen?
• Stämmer det att de riktade statsbidragen till kommunen sjunkit med 40-50 miljoner? Vad gör vi i så fall åt det?

Vi kommer att fortsätta dialogen med invånarna i Malung-Sälens kommun.

Vi vill ha fler personer som tycker till om viktiga ämnen. Vi behöver även personer med kommunal ekonomikunskap och även juridiska kunskaper. Hör av er till oss, var med från början i förändringen!