Nämnder & styrelser

Lpo Malung-Sälen sitter i följande styrelser och nämnder

 

Nämnder. Ordinarie/Ersättare

Kommunstyrelsen
Arne Söderbäck / Tomas Isaksson

Barn- och utbildningsnämnden               
Mattias Jonasson / Emelie Fjelldal

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Tomas Isaksson / Peter Melin

Kultur- och fritidsnämnden
Bente Danielsson (v ordförande) / May Larsson

Socialnämnden
Sten Owe Renhall / Beppe Augustsson

Valnämnden
Tomas Isaksson / Lena Lilliér

Valberedning 
Tomas Isaksson / Arne Söderbäck

Räddningsnämnden

 

Bolagsstyrelser. Endast ersättare

Gustols
Arne Söderbäck

Turistbolaget
Lena Lilliér

Malungshem
Arne Söderbäck

Elverket
Tomas Isaksson