styrelse

Styrelsen valdes vid årsmöte som hölls i Gärdås/Jägra bystuga 2022-03-13

Ordförande
Arne Söderbäck

Ordinarie styrelseledamöter
Lena Lilliér
Hans Öjes
Tomas Isaksson
Christer Gunnarsson

Suppleanter i styrelsen
Claes Ahlén
Bente Danielsson

Du når styrelsen via mail: malungsalen@landsbygdspartiet.org