Årsmötet 2018-03-14
  • Till ordförande på ett (1) år valdes Maritha Eriksson.
  • Till ordinarie styrelseledamöter på två (2) år valdes Peo Sjödén, Peter Melin och Bo Lindqvist. Till ordinarie styrelseledamöter på ett(1) år valdes Claes Ahlén, Jessica Lindqvist och Dennis Klahr.
  • Till styrelsesuppleanter på två (2) år valdes Peter Svensson och Lasse Olsson. Till styrelsesuppleanter på ett (1) år valdes Uno Liljeqvist, Kristian Olofsson.

 

Du når styrelsen genom samma mejladress, malungsalen@landsbygdspartiet.org

Onsdag den 14 mars genomfördes Landsbygdspartiet oberoende Malung-Sälens första årsmöte! Den nya styrelsen består av ordförande Maritha Eriksson samt ledamöterna Peo Sjödén, Peter Melin, Bo Lindqvist, Claes Ahlén, Jessica Lindqvist och Dennis Klahr. Till suppleanter valdes Peter Svensson, Lasse Olsson, Uno Lijljeqvist och Kristian Olofsson.

 

 

Söndag den 21 januari 2018 bildades en interimsstyrelse för Landsbygdspartiet oberoende Malung-Sälens kommun. Det var på ett välbesökt möte i Vallmogården, Vallerås, Malung. Det bildades även en interimsstyrelse för LPo Dalarnas länsförbund vid samma tillfälle och två nya partimedlemmar tillkom under mötet.

Partiordförande Erika Sörengård ledde mötet assisterad av partisekreterare Tjern Inga Wall från dalakommunen Älvdalen.