Ett styre av kommunen som innebär mer och större direktdemokrati, öppenhet och delaktighet i frågor som rör dig som medborgare.

Vår politik i Nora handlar om att alla beslut som berör invånarna ska vara lättillgängliga Innan beslut ska de redovisas på kommunens hemsida och det ska finnas möjlighet för invånarna och politiska partierna att lägga synpunkter. Politisk debatt som möjliggör för varje parti att redovisa synpunkter innan beslut. Vi vill även verka för ett ”Ungdomsfullmäktig”.

Det är lätt att etablissemangets röst höjs över både idrott och ungdomars ideer. Att ha en fritid som berikar utifrån var och ens intresse är något som har stor hälsoeffekt på kropp och själ. Därför är en mångfald av föreningar med olika aktiviteter viktigt för vår kommun. Vi vill ha allsidiga satsningar på kultur och idrott både i staden och på landet, för unga och för gamla Kultur kan även vara ett sätt att locka turister till vår stad som bidrar på olika sätt till utveckling. Inför kommande mandatperiod ser vi det som nödvändigt att satsa på en ny anläggning för fotbollen då det lockar mycket barn och unga i vår kommun, vi ser även gärna en satsning på någon typ av något kulturarrangemang för unga- tillsammans med unga, liksom att kommunens föreningar fortsätter utveckla de satsningar som ses kunna ha en bärighet i framtiden och/eller har ett attraktionsvärde för en bred publik.