Här kommer vi att samla våra interpellationer och skrivelser till kommunen.

Synpunkter rörande planering för Älvestorp 4:1

Svar: Trafik parkering- och cykelutredning

Motion toalett i skolparken

Motion boende i järnboås

Motion näringslivspark

Motion byggordning

Motion om återsökning av vägsamfällighets avgift

Motion mindre enhet inlämnad i juni 2015

Motion kostnad konsulter inlämnad inför kommunfullmäktige mars 2015

Motion ensamkommande barn inlämnad inför kommunfullmäktige mars 2015

Interpellation stadsarkitekt inlämnad inför kommunfullmäktige mars 2015

Interpellation gräsytor inlämnad inför kommunfullmäktige mars 2015

Interpellation stadskärnan

Ombyggnation av torget Nora.

Återsökning av vägsamfällighets avgift