Våra kärnfrågor i Nora i sammanfattning

Vi anser att landsbygden har rätt till samma service och samhällsfunktioner som övriga kommunen. Vi menar att det är fel att hela tiden prioritera centralorten.

Service och infrastruktur på landsbygden innebär att vi definierar en lägsta nivå för landsbygden och vi tänker särskilt på er som har långt till barnomsorg, eller får vänta länge på hemtjänst vid larm.

Ett styre av kommunen som innebär mer och större direktdemokrati, öppenhet och delaktighet i frågor som rör dig som medborgare.

Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och utveckling av lokala marknader för varor både inom livsmedel samt tjänstesektorn. Stimulans av kollektiva och lokala satsningar, samt småskaliga lösningar.

Integration i alla dess former för människor i utanförskap som innebär att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Ett näringsliv som möts av en hög servicenivå från kommun. Nyetableringar ska inte bara mötas av ”en väg in” utan även ett mötesforum där samtligaberörda tjänstemän vid ett och samma finns på plats och kan svara gällande samtliga tillståndsärenden.

Målmedveten lansering av Nora kommun som attraktiv boendekommun – typ Järnboås konceptet.

Som näringsidkare ska du vara nöjd och som anställd i kommunen eller som invånare ska du vara stolt över att verka och/eller bo i ”Bergslagens pärla” .

Dessa frågor vill vi driva. Vi vill också påvisa för övriga politiker vikten av:
Att i alla beslut ställa frågan om de är ekologisk, socialt och ekonomisk
hållbara enligt definitionen livsmiljöekonomi eller ekologisk ekonomi.
Vi anser att det är tid för förnuftets återtåg!

 

Intresserad av att stödja oss och veta mer om partiet här i Nora?
Kontakta Ordförande: Pia-Maria Johansson tel 0768-230876
eller maila pia-maria.johansson@telia.com