Ett näringsliv som möts av en hög servicenivå från kommun. Nyetableringar ska inte bara mötas av ”en väg in” utan även ett mötesforum där samtliga berörda tjänstemän vid ett och samma finns på plats och kan svara gällande samtliga tillståndsärenden.

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Nora. Det är livsviktigt för alla landsbygds kommuner.

Därför vill Landsbygdspartiet att servicenivån som kommunen ger till företagen skall höjas. Stöd och råd skall ges till de Offentliga organs kontroll och tillsynsavgifter som påläggs näringsidkare som “sköter sig” ska tas bort. Anmärkning ska alltid föregås av en “varning” innan avgifter tas ut.

Råd och stöd ska ges till företag för att underlätta egna insatser och minska tvingande åtgärder. Proportionalitetsprincipen skall vara kommunaltjänstemännens ledstjärna i arbetet, vilket innebär att man använder sunt förnuft och gott omdöme vid kontroller av verksamheter, snarare än fyrkantigt paragrafrytteri.

För att underlätta kommunens inköp från lokala företag vill Vi vill att  noraföretagare skall ha tillgång till utbildning och rådgivning kring hur man deltar i offentliga upphandlingar.

Företagare och andra arbetsgivande organisationer från storstadsområden som väljer att flytta sina verksamheter till kommunen kunna få inflyttningsbidrag eller något annat ekonomiskt incitament. Detta bistånd skall ges verksamheter med en långsiktig och hållbar verksamhetsidé, och skall gälla både små och större organisationer.

Bredband och fungerande telefoni är en grundförutsättning för att verksamheter skall kunna drivas på landsbygden. Satsning på detta måste därför ha mycket hög prioritet.

Vi vill att ett tillståndsnätverk skapas i Nora för att underlätta för nya verksamheter att snabbt få de tillstånd man behöver. För att höja servicen, förkorta och effektivisera processen ska berörda tjänstemän träffa enskilda företags vid ett och samma tillfälle gällande samtliga tillståndsärenden.