Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och utveckling av lokala marknader för varor både inom livsmedel samt tjänstesektorn. Stimulans av kollektiva och lokala satsningar, samt småskaliga lösningar.

Städerna är beroende av landsbygden för sin försörjning med mat och andra fysiska resurser. Hur skall städerna kunna klara sig utan fungerande landsbygd?

Både tillgången till livsmedel och att den mat vi äter är bra för oss är viktiga säkerhetsfrågor. Livsmedelssäkerheten har fått stryka på foten till förmån för fri handel och stora företags krav på lönsamhet. Hälften av det vi äter importeras.

Det är orimligt att barn i skolan och våra äldre skall tvingas äta mat som rest över halva jordklotet, när samma produkter framställs inom några mils radie. Vi i LPo anser att vi i första hand bör utnyttja våra inhemska förutsättningar för livsmedel och råvaruproduktion och därmed kraftigt höja självförsörjningsgraden.

Landsbygdspartiet kräver att svensk livsmedelsförsörjning blir en prioriterad fråga, att experiment med nya tekniker inte når våra tallrikar innan man känner till de effekter de har på människor, djur och natur. LPo säger även nej till användning av GMO produkter i Sverige och import av sådana, dels av säkerhetsskäl, men även för att inte slå ut den GMO- fria inhemska produktionen.

Vi vill att Nora kommun går före och väljer närproducerat, svenskt ekologiskt eller svenskt i första hand. Det ger lokala matproducenter möjlighet att utvecklas och tillgång till närproducerad mat, både inom kommunens service och för privatkonsumenter.

Vi vill att skolbarnen i Nora kommun får kunskap om livsmedelssäkerhet och betydelsen av en lokal livsmedelsproduktion.

Vi vill att Nora kommun går före, genom att på allmänna ytor odla nyttoväxter och upplåta odlingslotter för kommunens innevånare, förslagsvis vid Ängarna.

Vi ser hur närvaron av större rovdjur påverkar människors livsvillkor och många drabbas hårt både personligt och ekonomiskt Vi vill se en vargfri kommun till förmån för en ökad mängd tamdjur och klövvilt i skog och mark.