Styrelsen

Pia-Maria Johansson

Ordförande

Mia Blomqvist

Styrelseledamot

Bengt Magnusson

Styrelseledamot

Klara Sandberg

Styrelseledamot

Anna Berggren

Styrelseledamot

Bo Henriks

Styrelseledamot

Anders Persson

Styrelseledamot

Alexandra Mathisen

Suppleant och webansvarig