Styrelsen 2023

Pia-Maria Johansson

Ordförande

Klara Sandberg

Kassör

Eva

Eva Karlsson

Styrelseledamot

Bengt Magnusson

Styreseledamot

Bo

Anna Berggren

Styrelseledamot

Bo Henriks

Styrelseledamot

Kaj Björnåsen

Styrelseledamot

Alexandra Mathisen

Aarne Vaatho

Suppleant

Alexandra Mathisen

Suppleant och webansvarig Facebook

Tommy Söderqvist

Adjungerad representant