Ordförande:
Pia-Maria Johansson
socionom, Nora
pia maria
Kassör:
Göran Berggren
egen företagare och lantbrukare Östra sund
Goran
Ledamöter:
Anna Berggren
lantbrukare Östra Sund
Anna
Maria Karlsson saknas
Ann-Christin Pettersson saknas
Klara Sandberg saknas
Johnny Sandberg saknas