Styrelsen i Norrtälje består under 2015 av:

Magnus Malmsten ordförande
Peter Johansson sekreterare
Mike Bonnier kassör
Ann-Sofie Hagberg ledamot