Vi hade årsmöte 17 januari i Grindnäsets bygdegård, Sidensjö. Vi hade en presentation av partiet för nya medlemmar och diskuterade aktuella frågor. Vi bildade en lokal styrelse för Landsbygdspartiet oberoende (LPo) Örnsköldsvik.

Följande styrelse valdes:

Ordförande Ulla Carnemyr

Sekreterare Marita Östman

Kassör Krister Lundgren

Suppleant: Mats Ohlsson

Suppleant: Robert Carnemyr

Revisor: Mikael Bergström

Revisor: Gunnar Byström. 

Vi i LPo Örnsköldsvik välkomnar nya medlemmar att kontakta oss och söker även aktiva personer som är intresserade av att föra fram lokal landsbygdspolitik som vill jobba aktivt i styrelsen.