Så här ser styrelse och valberedning ut:

Ordf. David Wenhov,  Kinda
Sekr. Susanne Pripp, Mjölby
Kassör. Anders Bockgård, Valdemarsvik
Ledamot: Bo Österlund, Ydre
Ledamot: Christer Ebbesson,  Ödeshög
Ledamot: Åke Karlsson, Norrköping
Ledamot: Anne-Lie Ehrendahl, Nyköping
Ersättare: Leif Pettersson, Motala
Ersättare: Pierre Ländell, Kinda

Valberedning: Danny Braat, Kinda och Pierre Ländell, Kinda.