Exponering i media

Vår lokalförening har varit synlig främst i den lokala pressen med ett antal debattartiklar:

Reaktionerna på förslaget om att stänga Alunda vårdcentral  (UNT 2016-05-17)