Olle Larsson, Härjedalen, Jämtland

Född 1953, bor i Ränningsvallen, Härjedalen.   Det viktigaste för mig är att komma tillrätta med de orättvisor vi i Norrlands inland lever med.
Film om viktiga frågor för mig 
Under sju månader 2013 var jag politisk vilde på ett SD-mandat i riksdagen. Lämnade det partiet när jag insåg att de inte var ett parti för landsbygdens folk. Startade det lokala partiet Härjedalspartiet, som nu har gått samman med Landsbygdspartiet.

Här presenterar jag de motioner som jag lämnade in under de månader jag satt i riksdagen.

SD30 Betesresursinventering

SD31 Bredband

SD32 Importerade jordbruksprodukter

SD33 Lokal folkomröstning varg

SD35 Avskaffa sametinget

SD36 Fjälldelegationer

SD37 Fjällfonder

SD38 Skydd mot försäljning

SD52 Avlivning djur på bete

SD53 Ursprungliga näringar

SD54 Bruks och boplikt

SD55 Samma rättigheter jakt och fiske

SD66 Tjänstemannansvar

SD67 Miljömålet för fjällen