lposandvikenLandsbygdspartiet i Sandviken är ett oberoende kommunalt parti. Vi har under två mandatperioder haft representation i kommunfullmäktige under partinamnet Ny Ordning partipolitiskt obunden, NO. I valet 2014 gick vi till val som Landsbygdspartiet oberoende Sandviken och fick 2 mandat i kommunfullmäktige.

Eftersom vi värnar om vårt oberoende valde vi att inte gör någon form av valteknisk samverkan med andra partier, detta innebar för oss att vi kan agera som ett oppositionsparti i fullmäktige. Någon annan representation räckte inte rösterna till.

Vi är stolta över att kunna ge landsbygdens folk en röst. Vi anser att den tredjedel av innevånarna som bor på landsbygden i vår kommun ska bo, leva och arbeta på lika villkor som de som bor i tätorten. Alla frågor ska ses ur ett landsbygdsperspektiv.

Landsbygden är viktig för att tätorten ska överleva.

 

 

margotomats-s
Kontaktpersoner
Mats Mattsson, ledamot i fullmäktige mats.mattsson@mekkab.seMargoth Hansen, ordförande margoth.hansen@sandviken.se

Hemsida www.landsbygdspartietsandviken.se