Styrelsen 2017

Ordförande  Sara Rosqvist  skane@landsbygdspartiet.org

Vice Ordförande Peter Wictorsson

Sekreterare Nils-Erik Grönvall

Kassör Michael Richter

Ledamot Dennis Ryberg

Supleanter  Joachim Holst och Sophie Holst