De lokala frågor som vi i första hand tänker prioritera är skolorna, skolmaten och skolskjutsar.

I takt med att vår lokalförening växer och nya medlemmar strömmar till kommer vi naturligtvis också att arbeta med en rad andra frågor som känns angelägna, och som ligger inom ramen för partiprogrammet.