Vid region Södermanlands årsmöte 2015-02-14 valdes följande styrelse:

Ordförande: Eva von Heideken ( heideken@telia.com )

Vice ordförande: Vakant

Sekreterare: Marie Nilsson

Ledamöter: Per-Olof Lindgren

Revisor: Thomas von Heideken