Närodlat

Kommunen ska i största möjliga mån använda sig av lokalt producerade varor i sina verksamheter.

Det finns många skäl till att köpa närodlade och närproducerade varor. Man gynnar producenter och näringsliv i bygden och får så färska produkter som möjligt. Dessutom minskar miljöbelastningen som långa transporter medför.

Samtidigt ska gårds- och torgförsäljningen av närproducerade varor uppmuntras och underlättas. Detta kan bl a ske genom reducerad avgift för torgplats.

Kontroll- och tillsynsavgifter avseende kommunala kontroller som erläggs av näringsidkare inom den lokala livsmedelsproduktionen ska tas bort för de som sköter sig.

Jord, skog, lantbruk och fiskenäringen är naven för den levande landsbygden. Det är här många jobb finns och det är här maten ska produceras.