Cecilia Thörnquist, Sölvesborg –  elevassistenten som vill höja statusen i skolorna

För att underlätta lärandet är det viktigt att höja statusen såsom utbildade lärare, mindre klasser och flexibel skolstart med intag både vår och höst redan till förskolan.

Alla barn har rätt till en trygg skola på skäligt pendlingsavstånd. För en levande landsbygd är skolan en naturlig och viktig del, inte bara i undervisningssammanhang utan även en samlingspunkt för den sociala gemenskapen. Bevarande av skolan kan vara avgörande för att familjer ska välja att bo på landsbygden. Ett sätt att verka för detta är omvänd skolskjuts. Det innebär att likväl som barn från landsbygden erbjuds plats i staden, kan barn från staden erbjudas plats i skolor på landsbygden.