Dennis Andersson, Mjällby – timmerbilschauffören som värnar om den inhemska transportnäringen

Bredd och bärighet är ofta hinder för transport av de naturresurser som körs från landsbygden. Dåliga vägar sliter hårt på fordon och människor. Staten bör ta ett större ansvar för underhållet av vägarna på landsbygden och samtidigt öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

 

Vid arbeten som utförs inom Sverige ska svenska bestämmelser gälla för att undvika illojal konkurrens inom t ex transportsektorn.

Kontrollen av fordonen vid gränsen måste öka och mer resurser ges till polis och myndigheter. Den som bryter mot lagar och förordningar ska lagföras. Vi måste värna om vår inhemska transportnäring.

Alla som kör på svenska vägar ska göra det med laglig utrustning och alla handlingar i ordning enligt svensk lagstiftning. Nykterhet och drogfrihet ska vara självklart.