Pia Andersson, Mjällby – vårdbiträdet som vill ge pensionärerna rättvisa

Tyvärr hamnar idag många av landets pensionärer under skälig levnadsnivå.

För att pensionärerna ska kunna uppleva rättvisa gentemot andra grupper måste garantipensionen kraftigt höjas. De som genom eget arbete bidragit till landets uppbyggnad bör få en högre pension än de som inte gjort denna insats.

De pensionärer som bor i eget hus och som önskar bo kvar ska ha möjlighet till detta även om bostaden finns på landsbygden. För att inte tvinga människor att flytta, bör behovet av bil tas med i beräkningen av boendekostnaden vid exempelvis beräkningen av bostadstillägg och beräknas på inkomsten efter skatt och inte som nu på bruttoinkomsten då den kommunala skatten varierar kraftigt över landet.