Mona Wadin Nilsson, Hällevik – undersköterskan som vill ge alla en god service

Lokal rättvis samhällsservice ska vara en självklarhet. Det ska därför även på landsbygden finnas de grundläggande funktioner som krävs för rimliga levnadsförhållanden såsom exempelvis distriktsköterska, brandkår, polis, post- och bankservice samt butik.

Att skapa och driva denna service skapar förutom trygghet även arbetstillfällen. Ett ökat hemsändningsbidrag till landsbygdsbutiker samt uppmuntran och stöd till byalag och områdesföreningar är små insatser som ger mycket.

Vinterväghållning tillsammans med allmänna kommunikationer och turtäthet måste prioriteras på landsbygden tillsammans med säkrare och belysta gång- och cykelvägar.