Daniel Hörvin, Krokås – fiskaren från Listerlandet

Fisket har i alla tider bidragit till mat och försörjning för landsbygden.

Dagens fiskare är hårt drabbade av allehanda lagar, regelverk och bestämmelser. Utöver dessa orsakar säl stora problem för yrkesfiskarna och enda sättet att få bukt på detta är genom att tillåta licensjakt på säl.

Ett annat problem är skarv, där en aktiv förvaltning snarast bör komma igång. Denna bör ske med hänsyn till och i samarbete med de berörda, både drabbade yrkesfiskare och företrädare för fritidsfisket. I samband med denna bör även en utredning göras angående arten av skarv.

 

Sverige har en låg självförsörjningsgrad av livsmedel som på någon vecka skulle slås ut vid en yttre kris. Vid en eventuell kris skulle fisken som baslivsmedel kraftigt bidra till en ökad självförsörjning.