Bengt Johnsson, Sölvesborg – båtmannen som är självförsörjande på grönsaker

Arbetslösheten är stor och för att minska denna är småföretagandet en viktig del.

För att underlätta för små och medelstora företag bör en hel del åtgärder vidtas. Genom ett generellt momsavdrag skulle de minsta företagen bli befriade från moms. Detta i kombination med slopade kontroll- och tillsynsavgifter för små företag skulle möjligheterna markant öka till att starta nya företag.

Ett väl utvecklat lärlingssystem skulle bidra till att yrken med specialkompetens som nu riskerar att försvinna skulle leva vidare.

Sänkt drivmedelskatt, höjt avdragsbelopp för resor med egen bil till och från arbetet och en sänkt beloppsgräns för dessa avdrag är positivt för alla de som tvingas pendla till jobbet med egen bil då allmänna kommunikationsmedel saknas.

Långt till service – lägre skatt!