Emil Andersson, Norje – lantbruksarbetaren som drömmer om en egen lantgård

Svenskt jordbruk en förutsättning för öppna landskap.

Den svenske bondens lönsamhet måste stärkas genom ökad försäljning i närområdet, detta kan ske genom uppmuntran och underlättande av gårds- och torgförsäljning men här har även kommunen ett ansvar genom att verka för närproducerat inom skolmaten och den mat som serveras inom äldreomsorgen.

Svensk livsmedelsproduktion håller en hög standard, men kraven på en svensk lantbrukare är högre än i omvärlden därför ska svenska bönder kompenseras för detta för en konkurrens på lika villkor. Sänkta drivmedelspriser och arbetsgivaravgifter, flexibla regler och lagar för att även passa småskalig och traditionell verksamhet samt minskad administration till förmån för verksamheten kan vara till god hjälp.