Bild från bildandet av lokalavdelning i Svedala 30 maj 2017.