Styrelsen:
Bertil Hagström, ordförande
Monica Björsell, vice ordförande
Jarl Bill, gruppledare KF
Lennart Eriksson, sekreterare
Per Backlund, kassör
Thomas Carlsson, ledamot
Mona Vaern, ledamot
Ann Wallnedal, ledamot
Lars-Erik Lundahl, ledamot
Alain Vaern, ledamot
Per Backlund, ersättare
Susanna Johansson Ny, ersättare

Revisorer:
Christian Bengtsson
Lena Hammarstrand
Gösta Johansson, ersättare

Valnämnden:
Göran Andersson, sammankallande
Lone Andersen