2019-2022

Kommunstyrelsen
Monica Björsell, ledamot och ersättare i KSau
Jarl Bill, ledamot
Alain Waern, ersättare

Kommunfullmäktige
Bertil Hagström, ordförande
Jarl Bill, gruppledare KF
Monica Björsell, ledamot
Thomas Carlsson, ledamot
Ann Wallnedal, ledamot
Susanna Johansson Ny, ersättare
Alain Waern, ersättare
Lennart Eriksson, ersättare

 

Barn- och utbildningsnämnden
Ann Wallnedal, vice ordförande
Susanna Johansson-Ny, ersättare
Mona Waern, ersättare

 

Socialnämnden
Alain Waern, ledamot
Jarl Bill, ledamot
Göran Andersson, ersättare

 

Samhällsbygnadsnämnden
Lennar Eriksson, ledamot och ersättare i Au
Lars-Erik Lundahl, ledamot
Christian Bengtsson, ersättare

Bolagens styrelser

Intern myndighetsnämnden
Gösta Johansson, ersättare

 

Samverkansnämnd arbetsmarknad
Monica Björsell, ersättare

Samverkansnämnd personal
Monica Björsell, ersättare

 

Gode män vid lantmäteriförrättningar
Gösta Johansson

Ätrans vattenråd
Ann Wallnedal, ledamot

Styrelsen för Charles M Swanson och Emilia Anderson minnesfond
Bertil Johansson, ersättare
Bertil Hagström, revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor

Daniel Svensson

 

Översiktsplan

Gösta Johansson, ledamot
Lennart Eriksson, ledamot

 

Styrelsen för Klevs gästgiveri

Ann Wallnedal
Lennart Eriksson
Rolle Ekberg

 

Valnämnd

Lone Olesen, ledamot

Ersättare:
Lars-Erik Lundahl

 

Nämndeman

Jarl Bill